Procedures

 
 
Hier kunt u lezen welke procedures u kunt volgen om zich te registreren of een nieuw register aan te vragen.

De toetsingsprocedures zijn formeel vastgelegd in de statuten, het algemeen reglement, het toetsingskader en de uitvoeringsregeling.

Registreren
Hoe kunt u zich registreren voor het CHBB?

Herregistreren
Welke stappen moet u ondernemen voor herregistratie?

GAIA
Hoe komt u bij uw persoonlijk dossier?

Beroep
Hoe kunt u beroep aantekenen tegen een beslissing van het CHBB?

Nieuw register
De procedure om een nieuw register aan te vragen bij het CHBB.