Organisatie

 

Bestuur
Het bestuur van het CHBB houdt toezicht op de registers, beoordeelt aanvragen om nieuwe registers in te stellen en stelt nieuwe registers in. Daarnaast adviseert het bestuur de LHV en het NHG over taken die tot het bijzonder aanbod van huisartsenzorg behoren of specifieke taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg.
Statuten van de CHBB (pdf).

De bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende geledingen van de beroepsgroep. Het bestuur van het CHBB bestaat uit:

Bestuursondersteuning
Het bestuur wordt ondersteund door de volgende adviseurs:

  • Mw. drs. Liesbeth van der Jagt, adviseur

Bureau
Het bureau van het CHBB beoordeelt aanvragen van huisartsen tot inschrijving in een van de CHBB-registers. Bekeken wordt of de huisarts voldoet aan de door het CHBB goedgekeurde toelatingseisen en voorwaarden van het specifieke register.
Daarnaast ondersteunt het bureau belanghebbenden bij het indienen van een aanvraag voor het instellen van een specifiek register en formuleren van de specifieke toelatingseisen en voorwaarden.
Het bureau staat onder leiding van de ambtelijk secretaris, mr. Swanehilde Kooij, en wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door het bureau van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

LHV en NHG
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben het CHBB op 1 oktober 2005 opgericht om gezamenlijk registers in het leven te roepen en zo uitwerking te geven aan de visie dat de kwaliteit en continuïteit van huisartsenzorg moet worden bewaakt en bevorderd. Het CHBB legt nieuwe registers ter goedkeuring voor aan de LHV en het NHG.

Werkplan

Jaarverslagen

Jaarrekeningen