Reizigersadvisering

 

Basismodule reizigersadvisering voor huisartsen NSPOH

Praktijkgerichte basismodule waarin u leert hoe u een reizigersspreekuur op de huisartsenpraktijk kunt organiseren en uitvoeren en hoe u omgaat met de LCR-protocollen. U krijgt inzicht in de achtergronden van adviseren, immuniseren en malariaprofylaxe.

Opleiding

Deze basisopleiding reizigersadvisering voor huisartsen gaat in op achtergronden en praktijk van het adviseren en immuniseren, achtergronden van malariaprofylaxe, samenwerking met de reiswereld en op het belang van gedragsbeïnvloeding.
U draagt als arts verantwoordelijkheid voor alle adviezen die gegeven worden. Het is dus van belang een systeem van interne kwaliteitsbewaking van het professioneel handelen te hebben met een goede en efficiënte registratie. In de opleiding wordt hierop ingegaan.
Er zijn reizen naar gebieden waar omstandigheden extreem kunnen zijn. Daarom wordt aandacht besteed aan reizen per vliegtuig, hoogteziekte, bevriezingen en de gezondheidssituatie van de reiziger zelf. Is er een factor zoals leeftijd of een aandoening waar rekening mee gehouden moet worden? Welke rol kan de reisorganisatie spelen en bij wie ligt welke verantwoordelijkheid?

Na het volgen van deze module kunt u:

 • de (ecologische) achtergronden van infectieziekten herkennen en op waarde schatten;
 • aspecten van kwaliteitsbewaking (professioneel en klantgericht) herkennen en te beoordelen;
 • een spreekuur in de reizigersadvisering goed opzetten en laten verlopen;
 • onderscheid maken in adviezen die u als deelnemer zelf kunt geven en die door anderen (verpleegkundigen, specialistische centra) gegeven kunnen en/of moeten worden;
 • het aandeel van gedragsbeïnvloeding onderkennen.

Het dagdeel over de organisatie van het reizigersspreekuur is samen met praktijkondersteuners en doktersassistenten, die zich voor de "Basismodule reizigersadvisering voor praktijkondersteuners en doktersassistenten" hebben aangemeld.

Algemene informatie

Duur: 2 dagen
Accreditatie: 12 accreditatiepunten
Kosten: € 770

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health)
Drs. Tamara van Keulen
T 020-4097051
E info@nspoh.nl
W www.nspoh.nl

Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts TravelAlert


Adviseren van reizigers vergt inzicht in het gebruik van gedetailleerde landeninformatie, toepassing vaccinatieprotocollen, schema’s voor malariaprofylaxe en risicoanalyse. Deze basisopleiding maakt u vertrouwd met de belangrijkste aspecten van reizigersadvisering en is geschikt voor huisartsen die adviezen geven aan reizigers uit eigen praktijk.

Opleiding

Tijdens deze cursus maakt u kennis met de belangrijkste principes van reizigersadvisering en leert deze effectief toe te passen in uw advisering. De basisopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Reizigerszorg in Nederland
 • Gezondheidsrisico’s: veroorzakers en besmettingsbronnen
 • Leefregels in verre landen
 • Vaccinatieschema’s, protocollen en toepassing
 • Malaria: epidemiologie, preventie, profylaxe en noodbehandeling.
 • Preventie van niet vaccineerbare aandoeningen
 • Aandachtspunten bij de reizigers met een bijzonder risico
 • Verantwoordelijkheden

Door het verwerven van feitelijke kennis en inzichten in de reizigersproblematiek en het aanleren van praktische vaardigheden in de reizigersvoorlichting zijn de deelnemers na afronding van de opleiding in staat een ‘verre’ reiziger correct en op maat voor te lichten over de risico’s die deze loopt en op welke manieren deze risico’s beperkt kunnen worden.

Algemene informatie
Duur: 2 dagen (09:30 - 17:00 uur)
Accreditatie: 12 accreditatiepunten
Deelnemers: maximaal 26 personen
Kosten: € 725,- (incl. lesmateriaal, koffie/thee en lunch)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting TravelAlert
T 036 - 534 35 54
W www.travelalert.nl

Basisopleiding Reizigersgeneeskundig huisarts Health Education

Adviseren van reizigers vergt inzicht in het gebruik van gedetailleerde landeninformatie, toepassing vaccinatieprotocollen, schema's voor malariaprofylaxe en risicoanalyse. Deze basisopleiding maakt u vertrouwd met de belangrijkste aspecten van reizigersadvisering en is geschikt voor huisartsen die adviezen geven aan reizigers uit eigen praktijk.

Opleiding

Tijdens deze cursus maakt u kennis met de belangrijkste principes van reizigersadvisering en leert deze effectief toe te passen in uw advisering. De basisopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het risico van reizen.
 • Diarree en andere ongemakken.
 • Reizigersadvisering in de praktijk.
 • Vector overdraagbare aandoeningen.
 • Non-vaccine preventable diseases.
 • Casuïstiek.
 • Immunologie.
 • Vaccine preventable diseases.
 • Vaccinbeheer.
 • Bijzondere reizen en bijzondere reizigers.
 • Casuïstiek.

Algemene informatie

Duur: 2 dagen (09:30 - 17:00 uur)
Accreditatie: 12 accreditatiepunten
Kosten: € 630,- ex BTW (762,30 incl BTW)
Deelnemers: maximaal 26 personen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Health Education
Slingebeekstraat 54
1316 SH ALMERE
info@healtheducation.nl