Echografie

 
 
De belangstelling voor eerstelijns echografie onder huisartse is de laatste jaren sterk toegenomen. Deze belangstelling spitst zich toe op abdominaal en obstetrisch echo-onderzoek. Hierdoor is er behoefte ontstaan aan specifieke scholing. Op deze pagina leest u informatie over 5 echografie-opleidingen in Nederland.

Basisopleiding abdominale echografie voor huisartsen (NEAc)

Echografie is een onderzoek van veel doen. Hiervoor is het noodzakelijke dat huisartsen tijdens deze opleiding zo veel mogelijk hands-on uren met de docent maken. Daarnaast wordt natuurlijk aandacht besteed aan de theoretische onderbouwing. De basisopleiding van de Nederlandse Echografie Academie (NEAc) duurt 6 dagen.

Lees verder

Opleiding

In de opleiding komen de volgende punten aan bod, hetzij via zelfstudie (opfrissen van reeds tijdens de opleiding verworven kennis), hetzij via theoretisch onderwijs, praktisch onderwijs of praktische oefeningen voor in de eigen praktijk.

 • Kennis van de anatomie
 • Kennis van de fysiologie
 • Kennis van de pathologie
 • Kennis van de echografische fysiologie en pathologie
 • Kennis van de fysica van geluid (in het menselijk lichaam)
 • Kennis van de echografische techniek en het juiste gebruik ervan
 • Vaardigheid in het bedienen van het apparaat en echobeeld herkenning
 • Het implementeren van de echografie in de dagelijkse huisartsenpraktijk
 • Het implementeren van de gevonden echografische bevindingen in het huisartsgeneeskundig denken en handelen ten bate van de patiënt en zijn genezing.
 • Het in staat zijn de gevonden afwijkingen op zodanige wijze te kunnen verslaan dat collega huisartsen hiermee hun DD, werkhypothese en plan van aanpak kunnen maken.

Algemene informatie

Duur: 6 dagen (vrijdag en zaterdag)
Studiebelasting: 158 uur (inclusief cursusdagen).
Accreditatie: 40 accreditatiepunten
Kosten: € 2850,-
Locatie: Vianen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Echografie Academie
I. www.neac.nl
E. info@neac.nl
T. 088 8100500

naar boven

 

Basisopleiding abdominale echografie voor artsen (Boerhaave Nascholing)

In september 2016 is een Boerhaavecursus Abdomen voor artsen gestart waarin basistechnieken worden onderwezen door radiologen met medewerking van diverse medisch specialisten uit het LUMC. Indicatiestelling en beleidsconsequenties vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum. In deze zesdaagse opleiding leren huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde de “state-of-the-art” echotechnieken direct van de radioloog. Tijdens deze opleiding geven wij niet alleen aandacht aan de theorie maar vooral ook aan de praktijk. Aan bod komen echofysica, echotechniek, indicatiestelling, toegepaste anatomie, het herkennen van veel voorkomende afwijkingen in het abdomen, de vaten en verslaglegging van het onderzoek.

Lees verder

De zesdaagse opleiding bestaat uit:

 • theorie en live demonstraties van de echotechniek (zes ochtenden);
 • in kleine groepen hands-on oefenen onder leiding van radiologen (zes middagen);
 • twee extra oefenavonden;
 • theoretisch en praktisch examen (en indien van toepassing een herexamen).

Algemene informatie

Duur: 6 dagen (3 x 2 dagen) en 2 oefenavonden, verdeeld over gemiddeld 5 maanden
Accreditatie: 36 accreditatiepunten
Kosten: € 2850,- per deelnemer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Boerhaave Nascholing:
T 071 526 85 00
E boerhaavenascholing@lumc.nl
W www.boerhaavenascholing.nl

naar boven

 

Basisopleiding echografie voor huisartsen (Malumido)

Malumido kiest voor pragmatische benadering om de echografieopleiding voor huisartsen vorm te geven. De NZA-richtlijnen zijn als basis genomen voor het programma, aangevuld met een aantal, in onze ogen zeer haalbare, extra vaardigheden, die een onmiskenbare meerwaarde hebben, denk bv. aan de detectie van DVT. Het concept van Malumido is uniek, in de zin dat niet alleen klassikaal les wordt gegeven met hands-on onderwijs, maar daarnaast ook in de praktijk van de cursist patiënten van de cursist worden onderzocht onder vakkundige supervisie van medewerkers van Malumido.  Er komt dus een ervaren medewerker bij u in de eigen praktijk langs, die samen met u uw eigen patiënten onderzoekt. Deze aanpak resulteert erin dat het hier niet een lessenreeks betreft die mogelijk niet blijft hangen, maar een opleiding, waarin meteen ook de implementatie in de individuele huisartsenpraktijk wordt bewerkstelligd.

Lees verder

Uiteraard wordt van de cursisten verlangd dat zij een proeve van bekwaamheid afleggen aan het einde van de opleiding. Daarnaast wordt ook de latere praktijkbegeleiding niet vergeten, waarbij online expertise beschikbaar blijft voor de cursisten. We zijn niet exclusief gelieerd aan fabrikanten en kunnen derhalve onafhankelijk advies geven betreffende apparatuur en archivering van de data.

Algemene informatie

Duur: 6 cursusdagen verspreid over 5 maanden met on-site onderwijs tussendoor in de praktijk van de cursist
Studiebelasting: 41 uur 
Per thema is 8 uur gerekend, met een gemiddelde van 2 uren per week. Dit is gebaseerd op de lessen, zelfstudie, casuïstiek voorbereiding en examens.
Groepsgrootte: maximaal 10 deelnemers
Accreditatie: 40 accreditatiepunten
Kosten: € 2750,- per deelnemer 
Bij gelijktijdige deelname van twee of meer collega’s uit één en dezelfde praktijk wordt € 250,- korting per persoon gegeven.
Locatie: Variabel, zie website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Malumido
Stationsweg 30
Haren
06 - 20 59 57 48 
www.malumido.com
info@malumido.com

naar boven

 

Opleiding Echografie voor huisartsen (Fontys Hogeschool)

De belangstelling voor eerstelijns echografie is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook onder huisartsen. Deze belangstelling spitst zich toe op abdominaal en obstetrisch echo-onderzoek. Hierdoor is er behoefte ontstaan aan specifieke scholing. Om in deze behoefte te voorzien verzorgt Fontys Paramedische Hogeschool vanaf 2001 een 8-daagse cursus echografie voor huisartsen. Deze cursus is bedoeld om: huisartsen vertrouwd te maken met de achtergronden, mogelijkheden en beperkingen van de echografie in een huisartsenpraktijk. Huisartsen een protocol aan te reiken waarmee in de huisartsenpraktijk echografisch onderzoek verricht kan worden, op het gebied van abdominale en obstetrische echografie.

Lees verder

Opleiding

In het theoretische gedeelte ligt het accent op: fysica, topografie en pathologie, relevant binnen de eerstelijns uitgevoerde echografie. In het praktijkgedeelte staan centraal: fysica in de praktijk, het omgaan met de apparatuur, het optimaliseren van de beeldkwaliteit, transducerhantering, beeldherkenning en verslaglegging. Tijdens het praktijkgedeelte maken wij gebruik van het skillslab van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken.

Algemene informatie

Duur: 8 dagen
Accreditatie: 40 accreditatiepunten
Kosten: € 3250,–

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Fontys Extens
Mw. Tinka van Bokhoven
T 0877-879735
E ZDparamedisch@fontys.nl
I www.fontys.nl/pro

naar boven

 

Basisopleiding echografie abdomen voor huisartsen (Meander Medisch Centrum)

De basisopleiding ‘echografie abdomen’ is bestemd voor huisartsen die met echografie willen beginnen. De opleiding wordt gegeven door een radioloog en echolaborant van Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Een groot voordeel van deze opleiding is dat de intercollegiale contacten tussen de huisartsen en radiologen worden versterkt, waardoor de patiënt nog meer centraal komt te staan. Deze opleiding is bedoeld voor huisartsen die binnen hun eigen praktijk echografisch onderzoek willen verrichten. Na het volgen van deze opleiding is de huisarts in staat om op een verantwoorde manier echobeelden te verkrijgen en te interpreteren op het gebied van abdominale echografie en obstetrische echografie tot de 12e week van de zwangerschap.

Lees verder

Inhoud:

 • Basale kennis van de fysica van de echografie
 • Inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid van de echografie binnen de klinische setting
 • Optimaliseren van beeldkwaliteit van de echografie
 • Kennis verkrijgen van de 3-dimensionale anatomie van de onderwezen structuren
 • Praktische vaardigheden verkrijgen om de onderwezen structuren echografisch te onderzoeken
 • Het echografisch optimaal visualiseren van de abdominale organen en het veneuze systeem in het been
 • Theoretische kennis verkrijgen betreffende obstetrische echografie tot 12 weken zwangerschap en positie UID
 • Herkennen van de pathologie met betrekking tot de onderwezen protocollen
 • Inzicht verwerven in de beperkingen van de echografie

Algemene informatie

Duur: 6 maanden
(terugkomdagen 3 en 6 maanden na afronding van de opleiding)
Tijdinvestering: 42 contacturen, verspreid over 11 dagdelen
Accreditatie: 40 accreditatiepunten
Kosten: €2500,-
Locatie: Meander Medisch Centrum te Amersfoort

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaresse van afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van Meander Medisch Centrum in Amersfoort.
T 033-8505050
E py.van.hamersveld@meandermc.nl
W www.meandermc.nl

naar boven