Curriculum Vitae Pim Assendelft

 

Na mijn afstuderen als huisarts in 1992 ben ik steeds actief geweest in wetenschappelijk onderzoek, met als inspiratie het bouwen van bruggen tussen wetenschap en de dagelijkse praktijk. In 1996 ben ik gepromoveerd. Daarna ben ik als universitair docent, later universitair hoofddocent verder gegaan bij eerst VUMC, later AMC. Bij het AMC was ik ook directeur van het Dutch Cochrane Center, een centrum voor evidence-based medicine.
Van 2001 – 2003 was ik hoofd afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschapsbeleid bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daarna 8 jaar hoogleraar huisartsgeneeskunde in Leiden, en sinds 2013 in Nijmegen. In perioden als HIDHA gewerkt.
Ik ben eerste auteur van de NHG-standaard Epicondylitis en redacteur van het veel gebruikte boek "Inleiding in de evidence-based medicine".

Mijn inhoudelijke interesses zijn ‘preventie in de (huisartsen)zorg’ en ‘onderzoeksmethoden’ (met name om het verband tussen praktijk en wetenschap te optimaliseren). Daarnaast heb ik promovendi op diverse huisartsgeneeskundige onderwerpen. Ik heb altijd divers commissiewerk gedaan, zowel regionaal als landelijk, zoals bij de Gezondheidsraad en het Zorginstituut, maar bijvoorbeeld ook in de Raad van Toezicht van een zorggroep. Mijn bijdrage is daarbij vaak het zoeken van verbanden en het aanbrengen van structuur. En ik kijk graag verder vooruit, en wil daar mijn omgeving graag in meenemen.