Overgangsregeling voor EKC's vervalt per 1 januari 2015

 
 
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van LHV, NHG, LINKH en CHBB hebben het CHBB-register EKC geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de aan het register gekoppelde werkzaamheid- en deskundigheidsbevorderingeisen niet aangepast dienen te worden.

De in 2012 in het leven geroepen overgangsregeling komt zodoende per 1 januari 2015 te vervallen. Dit betekent dat Erkend kwaliteitsconsulenten vanaf dat moment om voor herregistratie in aanmerking te komen de voorgaande 5 jaar weer 20 uur geaccrediteerde nascholing gevolgd moeten hebben in plaats van de nu geldende 10 uur. Inmiddels is voldoende nascholing op dit vlak aanwezig.