HVRC heet voortaan RGS

 
 
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is een samenvoeging van de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC). De RGS is ingesteld door artsenfederatie KNMG.

Contactpersoon blijft hetzelfde
Het bureau Opleiding & Registratie van de KNMG blijft uw contactpersoon bij de behandeling van uw aanvraag of voor vragen over de (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen.