Gelekoortsregistratie

 
 
Huisartspraktijken die ook gelekoortsvaccinaties willen geven, moeten hiervoor een erkenning aanvragen bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.

Om deze erkenning te krijgen dient u te voldoen aan de wettelijke eisen hiervoor die zijn vastgelegd in de regeling publieke gezondheid. Deze erkenning staat los van uw registratie als reizigersadviserend huisarts bij de LCR of het CHBB. Een verklaring dat u aan de eisen voldoet is afdoende. Voor vergoeding van deze zorg is inschrijving in een van de twee register vaak wel vereist.

Aanmelden

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
Gele Koorts registratie
Postbus 1008
1000 BA Amsterdam
gelekoorts@lcr.nl

Bij het aanmelden dient vermeld te worden:

  • De naam van de huisartsenpraktijk
  • Het volledige adres
  • De naam van de eindverantwoordelijke huisarts

Na aanmelding ontvangt de aanvrager een informatiebrief/mail en een factuur voor het officiële gelekoortsstempel tegen kostprijs (€ 46,97 –prijspeil 2015). Zodra de factuur is voldaan wordt binnen twee weken per post een gelekoortsstempel toegezonden met een aan de locatie van het vaccinatiecentrum gebonden nummer.

Meer informatie op MijnLCR.nl