Evaluatie CHBB-registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden

 
 
Tien jaar na de oprichting van het CHBB en 8 jaar na de opening van de eerste registers, heeft het CHBB besloten een evaluatieonderzoek uit te voeren. De komende periode krijgen kaderhuisartsen, huisartsen die bijzondere huisartsgeneeskundige zorg leveren en EKC’s een oproep om via een online vragenlijst hun informatie en mening te geven over verschillende onderwerpen.

Het CHBB hoopt hiermee een goed overzicht te krijgen in de werkzaamheden en mogelijke knelpunten van de verschillende groepen huisartsen met bijzondere bekwaamheden. Ook wordt inzicht gezocht in de aansluiting van het bijzondere aanbod bij behoeftes en verwachtingen en in de mate waarin de aan de registers gekoppelde opleidingen huisartsen met de juiste competenties opleveren.

Betrokken groepen worden via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. De resultaten van het evaluatieonderzoek worden gebruikt om verbeteringen in gang te zetten. Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en input.