Accreditatie intervisie kaderhuisartsen per 1 juli verplicht

 
 
Huisartsen met bijzondere bekwaamheden dienen ten minste 20 uur deskundigheidsbevordering op het betreffende deelgebied te volgen per 5 jaar. Kaderhuisartsen dienen daarnaast deel te nemen aan 20 uur intervisie. Bij kaderhuisartsen blijkt onduidelijkheid te bestaan over de eisen die voor herregistratie gelden ten aanzien van intervisie. Op dit moment telt geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde intervisie mee voor herregistratie. Vanaf 1 juli 2013 gaat dit veranderen.

Intervisie
Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam -of in opleiding- zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Het doel van intervisie is om de deskundigheid van de betrokkenen te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Wijziging per 1 juli 2013
Het CHBB heeft besloten om de mogelijkheid niet-geaccrediteerde intervisie te laten meetellen voor herregistratie per 1 juli 2013 te laten vervallen. Niet-geaccrediteerde intervisie kan vanaf 1 juli niet meer meetellen voor de voor kaderhuisartsen verplichte 20 uur intervisie per 5 jaar. De intervisie voor 1 juli 2013 hoeft dus nog niet geaccrediteerd te zijn. Kwaliteit en accreditatie van de intervisie kan worden geborgd door een deelnemend kaderhuisarts die ook Erkend Kwaliteitsconsulent is.