Aanpassing CHBB-registers voor kaderhuisartsen

 
 
De CHBB-registers voor kaderhuisartsen zijn aangepast. Het is vanaf nu ook mogelijk om geaccrediteerde intervisie met kaderhuisartsen van andere disciplines mee te laten tellen voor de verplichte intervisie.

Kaderhuisartsen dienen elke vijf jaar deel te nemen aan 20 uur geaccrediteerde intervisie als onderdeel van de voor herregistratie verplichte deskundigheidsbevordering. Het CHBB is van mening dat ook intervisie met kaderhuisartsen van andere disciplines van meerwaarde kan zijn. Deze intervisie kan daarom ook mee tellen voor herregistratie.

Wel stelt het CHBB de voorwaarde dat minimaal 50 procent van de intervisie plaats dient te vinden met kaderhuisartsen van de eigen discipline, dan wel het eigen klinisch deelgebied. De CHBB-registers zijn op dit punt aangepast.