Contact met CHBB

Het bureau van het CHBB is in de week van 22 mei bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via tel. 030 28 23 760.

College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.

De beroepsgroep wil met deze registers de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg borgen, (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen ondersteunen en andere partijen duidelijkheid geven over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen. Versterking van de eerstelijns zorg staat bij dit streven voorop.

Abonneren op Voorpagina-feed