College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.

De beroepsgroep wil met deze registers de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg borgen, (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen ondersteunen en andere partijen duidelijkheid geven over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen. Versterking van de eerstelijns zorg staat bij dit streven voorop.

Het bureau van het CHBB is wegens vakantie gesloten van vrijdag 14 juli tot maandag 7 augustus 2017. De behandeling van uw registratie-aanvraag of bericht kan daarom wat langer op zich laten wachten.

Abonneren op Voorpagina-feed